Girl in a jacket   Girl in a jacket  
41/1 ถนนบำรุงบุรี ต.พระสิงห์ อ.เมือง เชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่
Tel.086-670-0836


เปิดบริการทุกวัน
วันจันทร์-วันอาทิตย์ | 9.00 - 20.30 น.

ระบบวัดสายตาประกอบแว่น
ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน