สายตาสั้นคืออะไร? เกิดจากอะไร?

วันนี้เราจะพาไปรู้จักภาวะสายตาสั้นกันมากขึ้นค่ะ

ปุณพณุฏณ์ เลิศธีรจรัส
นักทัศนมาตร (O.D.)
ร้านแว่นตากาดก้อม

สายตาสั้น คือ

ภาวะที่แสงจากวัตถุหรือ ภาพตกกระทบที่หน้าจอประสาทตา ก่อนถึงจุดรับภาพ ส่งผลให้มีการมองเห็นที่มัวในระยะไกล เช่น
- มองตัวอักษรบนจอทีวี /กระดานไม่ชัด
- ขับรถมองป้ายไม่ชัด
สายตาสั้นเกิดจาก
1.ความยาวของลูกตาเพิ่มขึ้น
2.กระจกตาโค้งมากขึ้น
โดยปัจจัยที่ก่อให้เกิดมีหลายปัจจัย เช่น พันธุกรรม, การเจริญเติบโตของลูกตา

สายตาสั้น

- จะเริ่มพบได้ตั้งแต่ในวัยเด็ก เนื่องจากเด็กมีการเจริญเติบโตของลูกตาได้จนถึงอายุประมาณ 20 บี
- ในกรณีที่พบภาวะสายตาสั้นเพิ่มขึ้นในผู้ใหญ่ อาจเกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมการใช้งานสายตาที่มากเกินไป หรือมีโรคทางกายที่ส่งผลต่อการมองเห็น เช่น เบาหวาน

แนวทางแก้ไข

- แว่นตา (การใส่แว่นตาที่ถูกต้องตามค่าสายตาของตน สามารถป้องกันหรือลดการเพิ่มขึ้นของค่าสายตาได้)
คอนแทคเลนส์
เลสิก