รีวิว Case “ สายตาเอียง มองเห็นเบลอและเห็นภาพซ้อน”

สายตาเอียง เป็นปัญหาสายตาที่ทำให้มองเห็นภาพเบลอทั้งในระยะใกล้และระยะไกล รวมทั้งเห็นวัตถุมีเงาซ้อน ซึ่งแก้ไขได้ด้วยแว่นสายตาเอียง ดังนั้นการเลือกแว่นสายตาเอียงต้องเลือกชนิดเลนส์ที่เหมาะสม และขึ้นอยู่กับบุคคลด้วยค่ะ วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องการแก้ใขเคสสายตาเอียง ที่เจอในร้าน สามารถตามอ่านได้ใต้ภาพเลยค่ะ

พรนภัส สายวงค์
นักทัศนมาตร (O.D.)
ร้านแว่นตากาดก้อม

สายตาเอียง เกิดจากความผิดปกติของรูปร่างกระจกตาที่โค้งไม่เท่ากัน ทำให้แสงที่เข้าสู่ตาเราเกิดการหักเหมากกว่าหนึ่งจุด และไม่ตกกระทบบนจอประสาทตา ส่งผลให้ภาพที่เห็นไม่ชัดเจนทั้งในระยะใกล้หรือระยะไกล มีเงาซ้อนเกิดขึ้น ซึ่งปัญหาสายตาเอียงแก้ไขได้ด้วยแว่นสายตาเอียง เป็นเลนส์ทรงกระบอกพิเศษ เพื่อแก้ไขแสงที่หักเหให้ตกกระทบบนจอประสาทตาของเราเป็นจุดโฟกัสเดียวค่ะ

ลูกค้าอายุ 23 ปี ไม่เคยใส่แว่นสายตามาก่อน มาด้วยอาการเห็นภาพซ้อนทั้งระยะไกลและระยะใกล้ มองเห็นไม่ชัดที่ไกล เป็นมานานแล้ว ปกติใช้งานที่ใกล้เป็นมือถือและคอมพิวเตอร์ประมาณ 6-7 ชั่วโมงต่อวัน

Preliminary Eye Exam: ตรวจเบื้องต้น


วัดระยะห่างระหว่างจุดกลางตาดำทั้ง 2 ข้าง (Pupillary Distance: PD)
มองไกลตาขวา34 ซ้าย35 (มิลลิเมตร)
มองใกล้ตาขวส32 ซ้าย33 (มิลลิเมตร)

Dominant Eye: ตาขวา (ตาข้างถนัด)

สุขภาพตาส่วนหน้าและกล้ามเนื้อตา : ปกติ

ตรวจวัดระดับความสามารถในการมองเห็นด้วยตาเปล่า VAsc (w/o correction)
ตาขวา: 20/80 คือ คนทั่วไปสามารถอ่านได้ที่ระยะ 80 ฟุต แต่ตาขวาของลูกค้าจะต้องเดินเข้าไปใกล้ถึงระยะ 20 ฟุตจึงจะอ่านได้ ซึ่งแย่กว่าคนทั่วไป
ตาซ้าย: 20/50-2 คือ คนทั่วไปสามารถอ่านได้ที่ระยะ 50 ฟุต แต่ตาซ้ายของลูกค้าจะต้องเดินเข้าไปใกล้ถึงระยะ 20 ฟุตจึงจะอ่านได้ ซึ่งแย่กว่าคนทั่วไป

ตรวจวัดโดยระบบคอมพิวเตอร์

ค่าสายตาที่วัดได้จากเครื่องสแกน
ตาขวา: มีค่าสายตาเอียง-2.50 องศา4
ตาซ้าย: มีค่าสายตาสั้น-0.25 เอียง-1.75 องศา177
จะเห็นได้ว่ามีค่าเอียงค่อนข้างสูงทั้งสองข้าง

ความโค้งกระจกตา
พบว่า กระจกตามีความโค้งไม่เท่ากันในแต่ละแกน จนทำให้เกิดสายตาเอียง
ตาขวา: 41.75/43.75 x2 (WTR)
ตาซ้าย: 43.75/45.50 x173 (WTR)

ขนาดรูม่านตาปกติ

การมองเห็นในเวลากลางวัน/กลางคืน พบว่า มองเห็นในที่แสงน้อยแย่กว่าเล็กน้อย โดยขณะแสงน้อย รูม่านตาขยายมากขึ้นอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วัดค่าสายตาโดยละเอียด

หลังจากนั้นจะตรวจหาค่า Binocular Subjective Refraction: ค่าสายตาโดยละเอียด
ตาขวา: เอียง 250 องศา 5 (0.00 -2.50 x5)
ตาซ้าย: สั้น 25 เอียง 175 องศา 180 (-0.25 -1.75 x180)

BCC: +0.00 (Binocular cross cylinder)

ทดลองแว่นสายตา

ให้ลูกค้าใส่แว่นทดสอบ พบว่าคมชัดดี แต่ภาพยังลอยๆ ดูแปลกๆ จึงพิจารณาปรับค่าสายตาเป็น

ตาขวา: สั้น 25 เอียง 150 องศา 5 (-0.25 -1.50 x5)
ตาซ้าย: เอียง 150 องศา 180 (-0.00 -1.50 x180)

พบว่า สบายตาขึ้น ภาพยังคงชัดไม่ต่างจาดเดิม พื้นไม่ลอย ไม่เห็นภาพซ้อนทั้งระยะไกลและระยะใกล้

แก้ไขค่าสายตาด้วยแว่นสายตา

Assessment: การประเมินผล
ตาขวาเป็น Simple myopic astigmatism
ตาซ้ายเป็น Compound myopic astigmatism

แก้ไขด้วยแว่นสายตา
ตาขวา: -0.25 -1.50 x5
ตาซ้าย: 0.00 -1.50 x180

สรุปเคสนี้สามารถแก้ไขด้วยแว่นสายตาเอียงได้ ทำให้เห็นภาพคมชัดขึ้น รวมทั้งลดอาการเห็นภาพซ้อนหรือเงาซ้อนด้วย ซึ่งเป็นการแก้ไขที่เห็นผลลัพธ์ได้รวดเร็วที่สุด แต่ทั้งนี้ก็ควรใช้ค่าสายตาที่เหมาะสมและความสบายตาเวลาสวมใส่ด้วยค่ะ

*ด้วยนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลคนใข้ ทำให้ไม่สามารถใช้รูปจริงของผู้เข้ารับบริการได้ ขอบคุณพี่พลอย ที่มาช่วยเป็นแบบเพื่อลำดับความเข้าใจในกระบวนการค่ะ

พรนภัส สายวงค์
นักทัศนมาตร (O.D.)
ร้านแว่นตากาดก้อม