ต้อกระจกส่งผลต่อการมองเห็นอย่างไร

แก้ไขด้วยแว่นได้หรือไม่?

วันนี้ทางร้านมีเคสต้อกระจกที่ส่งผลต่อการมองเห็นมาเล่าให้ฟัง ผู้ที่สนใจสามารถติดตามอ่านคำบรรยายใต้ภาพได้เลยค่ะ

ปุณพณุฏณ์ เลิศธีรจรัส
นักทัศนมาตร (O.D.)
ร้านแว่นตากาดก้อม

ต้อกระจกเป็นโรคตาที่พบได้มากในผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไป โดยเกิดจากความเสื่อมของตัวเลนส์ตา ส่งผลให้เลนส์ตามีความขุ่นและแข็ง ทำให้มองเห็นมัว ไม่ชัด เหมือนมีฝ้ามาบังตา

การตรวจประเมินสายตาและสุขภาพตาเบื้องต้น

ลูกค้าอายุ56ปี มาด้วยอาการแว่นเดิมตาซ้ายมองเห็นไม่ชัด เห็นมัวตลอดเวลา

โดยแว่นเก่าที่ลูกค้านำมาด้วย มีค่าดังนี้
R : +1.50 VA 20/20
L : +0.50-1.25x89 VA 20/50
Add +2.00

ตาขวา สายตายาว 150
ตาซ้าย สายตายาว 50 เอียงอีก 125

เนื่องจากลูกค้าอายุเกิน 40ปี จึงมีสายตามองใกล้เพิ่มเข้ามา วัดได้ 200 ค่ะ

เมื่อทดสอบการมองเห็นของแว่นเก่าพบว่าตาซ้ายมีการมองเห็นที่แย่กว่าตาขวา เมื่อทำการตรวจประเมินสายตา และสุขภาพดวงตาเบื้องต้นพบว่า ตาซ้ายมีลักษณะขุ่นและมีจุดดำตามภาพ บ่งบอกถึงความขุ่นของเลนส์ตาจากภาวะต้อกระจก

ค่าที่ได้จากเครื่องสแกนดังนี้
R: +1.75 -0.50x96
L: -0.50 -0.75x68
*ตรวจพบค่าสายตาที่เปลี่ยนไปจากเเว่นเดิม
ขนาดรูม่านตา ปกติ
รูปกระจกตา ปกติ

เมื่อทำการตรวจวัดสายตา Subjective refraction พบว่ามีค่าสายตาเปลี่ยนไปดังนี้

R : +1.50 VA 20/20
L : -0.50-0.75x68 VA 20/25
Add +2.25

จะเห็นว่าในตาข้างซ้ายที่มีภาวะต้อกระจก ตรวจพบสายตาสั้นซึ่งแตกต่างจากค่าแว่นเก่าที่เป็นสายตายาว สาเหตุเพราะความขุ่นและแข็งของเลนส์ตาส่งผลให้การหักเหของแสงเปลี่ยนไป เกิดการตกกระทบของแสงหน้าจอประสาทตา (ไม่ตกพอดีที่จอประสาทตา) ทำให้เกิดสายตาสั้น จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมคนที่มีภาวะต้อกระจกบางกลุ่มถึงมีสายตาที่เปลี่ยนไป

ในเคสนี้ลูกค้ามีการมองเห็นที่ดีขึ้นเมื่อแก้ไขด้วยแว่น จึงทำการจ่ายแว่นค่าสายตาดังนี้

R : +1.50 VA 20/20
L : -0.50-0.75x68 VA 20/25
Add +2.00

ต้อกระจกในระยะเริ่มต้น สามารถแก้ไขด้วยแว่นเพื่อการมองเห็นที่ดีขึ้นได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขให้กลับมาเห็นคมชัดเหมือนตาปกติ เพราะความขุ่นของตัวเลนส์ตาซึ่งเป็นสาเหตุที่แท้จริงของต้อกระจกยังคงอยู่

ต้อกระจกเป็นโรคตาที่พบได้มากในผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไป เนื่องจากอายุที่มากขึ้นส่วนต่างๆของร่างกายย่อมจะเริ่มเสื่อมไปตามวัยเป็นปกติ ซึ่งต้อกระจกเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของโปรตีนในตัวเลนส์ตา ทำให้เลนส์ตามีลักษณะขุ่นและแข็ง ส่งผลให้การมองเห็นแย่ลงมองเห็นมัวเหมือนมีฝ้ามาบัง ปัจจัยอื่นที่ก่อให้เกิดต้อกระจกได้ เช่น แสงUV, อุบัติเหตุที่กระทบกระเทือนดวงตาอย่างรุนแรง, มีประวัติการอักเสบ ติดเชื้อในตา, เคยผ่าตัดทางตามาก่อน, ดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่ เป็นต้น

เคสต้อกระจก การแก้ไขด้วยแว่นเหมาะกับคนกลุ่มที่มีภาวะต้อกระจกในระยะเริ่มต้น (จักษุแพทย์ยังไม่แนะนำให้ทำการผ่าตัด) แต่เมื่อต้อกระจกเริ่มเป็นมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดที่รบการใช้ชีวิต หรือไม่สามารถแก้ไขการมองเห็นให้ดีด้วยแว่น จึงจะเข้าสู่กระบวกการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตาโดยจักษุแพทย์ต่อไปค่ะ

ปุณพณุฏณ์ เลิศธีรจรัส
นักทัศนมาตร (O.D.)
ร้านแว่นตากาดก้อม